Newsletter: Inscriere la Newsletter

societate retea de interactiuni si schimburi creata de indivizi in exercitarea dreptului de a urmari satisfacerea nevoilor lor particulare in mod liber si spontan.

mai multi termeni...

Alatura-te Echipei CPCS

Avem nevoie de tine!
Membru sau doar voluntar, te asteptam sa te implici in proiectele şi activităţile noastre!

Acceseaza o serie de resurse extrem de utile in studiul culturii de securitate.

Telefon:
0748 022 805
0722 306 591
Email
fbicon twicon

Bibliografie pentru cultura de securitate

Evoluţii, procese şi tendinţe în mediul internaţional de securitate.

 • Henry Kissinger, Are nevoie America de o politică externă?, Editura Incitatus Bucureşti, 2002;
 • Nathan Gardels, Schimbarea ordinii globale, Editua Antet, f. a.;
 • Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2005. Enciclopedie politică şi militară, CTEA, Bucureşti, 2005.
 • Emanuel Todd, Sfârşitul imperiului, Albatros, Bucureşti, 2004;
 • Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI, secţiunea Istorie, geopolitică şi geostrategie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005.

Sisteme de securitate. Securitatea europeană.

 • Strategia de securitate a Uniunii Europene, 2003;
 • Curs de doctrine politico-militare, partea a VI-a – „Securitate naţională şi euroatlantică”, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2004.
 • România—NATO , Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2004;
 • George Cristian Maior, Politica de apărare a României, în Monitor Strategic, Anul III, nr. 1-2/2002;
 • Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2005. Enciclopedie politică şi militară, CTEA, Bucureşti, 2005;
 • Ionel Nicu Sava, Extinderea NATO.Puncte de stabilitate şi securitate către Est, Institutul Social Român, 2003.

Uniunea Europeană şi NATO: evoluţie istorică, realizări şi perspective.

 • Tratatul Uniunii Europene, Editura Lucreţius, Bucureşti, 1997;
 • Curs de doctrine politico-militare, partea a VI-a – „Securitatea naţională şi euroatlantică”, Editura U.N.Ap, Bucureşti, 2004.
 • Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2004.
 • Manual NATO, Buxelles, 2001;
 • Curs de doctrine politico-militare, partea a VI-a – „Securitatea naţională şi euroatlantică”, Editura U.N.Ap, Bucureşti, 2004;
 • Chiriac Mircea Dănuţ, Politici şi strategii de securitate la începutul secolului XXI, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.
 • Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI, secţiunea Istorie, geopolitică şi geostrategie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005;
 • Zbigniew Brzezinski, Marea Tablă de Şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000;
 • Svante Cornell, NATO’S role in South Caucasus.Regional Security, în Turkish Policy Quarterly volume 3, no 2, Summer, 2004, p.126;
 • Charles-Philippe David, Jacques Levesque, The Future of NATO, McGill-Queens University Press, 2001.

Terorismul – ameninţare majoră la adresa securităţii statelor.

 • Terorismul – dimensiune politică şi geostrategică. Războiul terorist. Războiul împotriva terorismului, Centrul de Studii Strategice de Securitate, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2002;
 • Anghel Andreescu, Terorismul internaţional flagel al lumii contemporane, Editura MAI, Bucureşti, 2003;
 • Gabriel – Florin Moisescu, Anghel Andreescu, Maricel Antipa, Terorismul –ameninţare majoră asupra democraţiei secolului XXI, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2004.

Promovarea intereselor naţionale ale României în condiţiile integrării în structurile de securitate colectivă.

 • Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2001;
 • Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, Bucureşti, 2004;
 • Chiriac Mircea Dănuţ, Politici şi strategii de securitate la începutul secolului XXI, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.

Managementul crizelor şi conflictelor militare realizat de NATO.

 • Doctrina pentru operaţii întrunite multinaţionale, Bucureşti, 2001;
 • Manual NATO, 2001;
 • NATO HANDBOOK, NATO Office of Information and Press, Bruxelles, October, 2001;
 • Curs, Conceptul Combined Joind Task Force – CJTF, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005;
 • Dănuţ Manta, Managementul crizelor în NATO. Operaţii de răspuns la crize non-art.5, Editura U.N.Ap., Bucrueşti, 2005;
 • Crăciun Ion, Manta Dănuţ, Sarcinschi Alexandra, Gestionarea crizelor în cadrul NATO, Editura U.N.Ap., 2004;
 • Manta Dănuţ, Teoria operaţiilor multinaţionale, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2001, cota AM-1366;
 • Mândru Mircea, Manta Dănuţ, Relaţii civili–militari-CIMIC-element central al Operaţiilor Multinaţionale, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2001.

Geopolitică şi geostrategie.

 • Martin Weight, Politica de putere, Editura Arc, Bucureşti, 1998;
 • Pierre Milza, Serge Berstein, Istoria secolului XX. Lumea între război şi pace, vol. II, Bucureşti, 1998;
 • Paul Claval, Geopolitică şi geostrategie, Editura Corint, Bucureşti, 2002;
 • Joseph S. Nye, jr., Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie şi istorie, trad., Ion Vlădoiu, Editura Antet, 2005.
 • Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura All, Bucureşti, 1999;
 • Charles-Philippe David, Jacques Levesque, The Future of NATO, McGill-Queens University Press, 2001;
 • Walter LaFeber, America, Russia, and the Cold War, 1945—1984, Cornell University, New York, 1999;
 • Dana H. Allin, Cold War Illusions, America, Europe and Soviet Power, 1969—1989, St. Martin’s PressNew Zork, 1994.

Noţiuni fundamentale despre strategia militară.

 • Strategia militară a României, 2005;
 • Bădălan Eugen, Arsenie Valentin, Văduva Gheorghe, Eseu despre arta strategică, Editura Militară, Bucureşti, 2005;
 • Mureşan Mircea, Văduva Gheorghe, Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2004;
 • Mureşan Mircea, Văduva Gheorghe, Strategia de parteneriat, parteneriatul strategic, Editura U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2006;
 • Onişor Constantin, Teoria strategiei militare, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 1999;
 • Mureşan Mircea, Stăncilă Lucian, Enache Doru, Tendinţe în evoluţia teoriei şi practicii războiului, Editura U.N.Ap. “Carol I”, Bucureşti, 2006;
 • Beaufre A., Introducere în strategie, Editura Militară, Bucureşti, 1974;
 • Karl von Clausewitz, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982;
 • Sun Tzî, Arta războiului, Editura Militară, Bucureşti, 1977;
 • Tratat de ştiinţă militară, vol.1 şi 2, Editura Militară, Bucureşti, 2001.
 • Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, Bucureşti, 2004;
 • Liddell Hart, Strategia. Acţiunile indirecte, Editura Militară, Bucureşti, 1973;

Operaţiuni armate multinaţionale.

 • Doctrina pentru Operaţii Întrunite Multinaţionale, Bucureşti, 2001;
 • Doctrina NATO privnd PSO (lucrare în limba engleză) cota 5861;
 • NATO Handbook, 2001;
 • Manta Dănuţ, Curs de teoria operaţiilor multinaţionale, Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2001, cota AM-1366;
 • Mândru Mircea, Lumea între războiul rece şi pacea fierbinte, Editura Expert, Bucureşti, 2000.

Protecţia informaţiilor.

 • Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • HG.nr.353/2002 pentru aprobarea „Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România;
 • HG.nr.585/2002 pentru aprobarea „Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România”.

Războiul economic-ameninţare majoră în epoca globalizării.

 • Adams James, Următorul război mondial, Editura Antet, Oradea, 1998;
 • Albert Michel, Capitalism contra capitalism, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;
 • Aron Raymond, 18 lecţii despre societatea industrială, Editura All, Bucureşti, 2003;
 • Gilpin Robert, Economia mondială în secolul XXI, Editura Polirom, Iaşi, 2004;
 • Popescu Maria, Globalizarea şi dezvoltarea trivalentă, Editura Expert, Bucureşti, 1999.
 • Strategia Naţională privind dezvoltarea economică durabilă, MO 297/2000;
 • Bondrea Aurelian, Opinia publică şi dinamica schimbărilor în societatea Românească în tranziţie, Editura Fundaţia Română de Mâine, Bucureşti, 1998;
 • Ignatio Ramonet, Geopolitica Haosului, Editura Doina, Bucureşti, 1998;
 • Stiglitz Joseph, Globalizarea, Speranţe şi deziluzii, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
 • Constantinescu N.N., Învăţăminte ale tranziţiei economice în România, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
 • Adumitrăcesei I.D., Decalajele între mediile rurale şi urbane, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
 • Niculescu N.G., Economia românească post-socialistă. Încotro? Cum? De ce?, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

Forţele armate şi societatea.

 • Dimitrie Gusti, Sociologia razboiului, in Sociologia militans, Editura Institutului Social Român, Bucuresti, 1934;
 • I.N. Sava, Gh. Tibil, M. Zulean, Armata si societatea. Culegere de texte de sociologie militara, Editura Info-Team, Bucuresti, 1998;
 • * * * - Controlul parlamentar al sectorului de securitate. Principii, mecanisme si practici, DCAF, 2004;
 • M. Janowitz, The Professional Soldier, A Political and Social Portrait, Free Press, 1960;
 • S. P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, Harvard University Press, 1957;
 • J. Kuhlmann, J. Callaghan (ed.), Military and Society in 21st Century Europe, Transaction Publishers, 2000.

Geopolitica şi globalizare

 • I. Badescu, Tratat de geopolitica, Editura M. Valahie, 2005;
 • I. Badescu, Dan Dungaciu (coordonatori), Sociologia si geopolitica frontierei, vol. I-II, Ed. Floare-Albastra, Bucuresti, 1995;
 • Zbigniew Brzezinski, Marea tabla de sah, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2000;
 • J. Stiglitz, Globalizarea. Sperante si deziluzii, Editura Economica, 2003;
 • Paul Claval, Geopolitica si geostrategie, Corint, Bucuresti, 2001;
 • Centrul de Geopolitica si Antropologie Vizuala al Universitatii din Bucuresti, Geopolitica integrarii europene, Ed. Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2002;
 • Ionel Nicu Sava, Scoala geopolitica germana, Info-Team, Bucuresti, 1997;
 • Immanuel Wallerstein, Sistemul mondial modern, 4 vol., Meridiane, Bucuresti, 1992-1993;
 • http://www.geopolitica.ro/

Metodologia studiilor de securitate. Politici publice în securitatea naţională

 • Septimiu Chelcea, I. Marginean, I. Cauc, Cercetarea sociologica – metode si tehnici, Destin, Deva, 1998;
 • B. Buzan et all, Security. A New Framework for Analysis, Londra, 1998;
 • Mihaela Vlasceanu, Psihosociologia organizatiilor si a conducerii, Ed. Paideia, Bucuresti, 1993;
 • Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, 1998, Prentice-Hall;
 • Howlett, Michael, M. Ramesh, Studying Public Policy - Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, Oxford et al., 1995.

Sociologie politică. Sistemul politic şi securitatea naţională.

 • Virgil Magureanu, Curs de sociologie politica, Editura Universitatii din Bucuresti, 1994;
 • Ilie Badescu, Idei politice romanesti. Doctrine si teorii, Editura Mica Valahie, Bucuresti, 2004;
 • Virgil Magureanu, Studii de sociologie politica, Albatros, Bucuresti, 1997;
 • Virgil Magureanu, Declinul sau apoteoza puterii?, Editura Rao, 2003

Teoria şi practica securităţii.

 • M. Griffits, Relatii Internationale. Scoli, curente, ganditori, Editura Ziua, 2003;
 • Barry Buzan, People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, 1991 (vezi si versiunea in lb romana);
 • Ulrich Beck, The Risk Society. Towards a New Modernity, Sage Publication, 1992;
 • Ole Waever, B. Buzan, M. Kelstrup, P. Lemaitre (ed), Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, St. Martin Press, New York, 1993;
 • B. Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security. A New Framework for Analysis, Rienner, Londra, 1998.

Comunicare internaţională, acţiuni psihologice, război mediatic.

 • Bougnoux, Daniel- Introducere in stiintele comunicarii, Editura Polirom, 2000;
 • Cathala, H.P., Epoca dezinformarii, Ed. Militara, 1992;
 • Dragan Ion, Paradigme ale comunicarii de masa, Casa de Editura si Presa Sansa,1996;
 • Shah, Anup – War, Propaganda and the Media, 2003, la http://www.globalissues.org/HumanRights/Media/Military;
 • *** IWS, The Information Warfare Site, http://www.iwar.org.uk/index.htm;
 • *** Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public ;
 • *** Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
 • *** Manualul NATO, Ministerul Informatiilor Publice, 2002;
 • *** Manualul purtatorului de cuvant, Ministerul Informatiilor publice, 2003

Sociologia relaţiilor internaţionale

 • M. Grifiths, Relatii internationale. Scoli, curente, ganditori, Editura Ziua, 2004;
 • Hedley Bull, Societatea anarhica, Chisinau, Stiinta, 1998;
 • Henry Kissinger, Diplomatia, ed. a 2-a, Bucuresti, BIC ALL, 2002;
 • Stefano Guzzini, Realism si relatii internationale, Iasi, Institutul European, 2000;
 • Susan Strange, Retragerea statelor, difuziunea puterii in economia mondiala, Bucuresti, Ed. Trei, 2002

Intelligence şi securitate

 • Gerard Desmaretz, Totul despre spionaj, Editura Polirom, 2002;
 • Georges Manuela, Spionaj si contraspionaj, Editura Hiparion, 2001;
 • Volkman Ernest, Spionaj, Editura RAO, 1998.

Resurse Cultura de Securitate

RealStudio RoHost Real Project Solutions Fudoshin Martial Arts Editura Tritonic Tiger Protector