Newsletter: Inscriere la Newsletter

cultura de securitate abordare institutionala moderna care promoveaza problematica securitatii; cunoasterea registrului de urgente publice de ordin politic, militar, economic, societal si ecologic; totalitatea notiunilor, ideilor si informatiilor de care dispun, la un moment dat, cetatenii statului, referitoare la valorile, interesele si necesitatile nationale de securitate; modalitate de dezvoltare a unor atitudini, motivatii si comportamente necesare apararii si protectiei personale, de grup si statale fata de vulnerabilitati, factori de risc, amenintari, stari de pericol sau agresiuni potentiale, precum si promovarii lor in mediul intern si international de securitate.

mai multi termeni...

Alatura-te Echipei CPCS

Avem nevoie de tine!
Membru sau doar voluntar, te asteptam sa te implici in proiectele şi activităţile noastre!

Acceseaza o serie de resurse extrem de utile in studiul culturii de securitate.

Telefon:
0748 022 805
0722 306 591
Email
fbicon twicon

Legislatie securitate

 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI 2003; *
 • STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI; *
 • LEGEA NR. 415/2002 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; *
 • LEGEA NR. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;*
 • LEGEA NR. 45/1994 privind apărarea naţională a României cu modificarile şi completările ulterioare;
 • LEGEA NR. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român;
 • LEGEA NR. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
 • Hotărârea de Guvern Nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Protecţie Civilă;*
 • LEGEA NR. 15/2005 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • LEGEA NR. 212/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
 • LEGEA NR. 363/ 2002 pentru aprobarea O.G. Nr. 88/2001 privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;
 • LEGEA NR. 473/2004 privind planificarea apărării;
 • LEGEA NR. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
 • Hotărârea C.S.A.T. Nr. 36/2002 privind Strategia naţională de prevenire şi combatere a terorismului;
 • Hotărârea C.S.A.T. din 18.11.2005 privind organizarea şi funcţionarea Comunităţii Naţionale de Informaţii;
 • LEGEA NR. 51/ 1991 privind Siguranţa Naţională a României;*
 • LEGEA NR. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii;*
 • LEGEA NR. 1/1998 ( republicată ) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, M.O. Nr. 511/18.10.2000, cu modificările şi completările ulterioare;*
 • LEGEA NR. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, modificată şi completată prin OUG Nr. 103/2002 si aprobată cu Legea Nr. 67/2003;
 • LEGEA NR. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
 • LEGEA NR. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;*
 • LEGEA NR. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;*
 • LEGEA NR. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificată prin OUG 16/2005; *
 • LEGEA NR. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 • LEGEA Nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; *
 • LEGEA NR. 151/2005 privind aprobarea O.U.G. Nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h ) a art. 17 din Legea Nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor;*
 • LEGEA NR. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, modificată prin Legea Nr. 169/2002 privind modificarea şi completarea Codului Penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale;*
 • Hotărârea Parlamentului României NR. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Comune Permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii;
 • Hotărârea Parlamentului României NR. 44/1998, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, modificată prin Hotărârea Nr. 8/2000;
 • Hotărârea Guvernului României Nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată şi completată prin Hotărârea Nr. 2202-2004;
 • LEGEA NR. 423/2004 privind aderarea României la Acordul dintre părţi la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997;
 • LEGEA NR. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949;
 • Hotărârea Guvernului României Nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale N.A.T.O în România, modificată prin Hotărârea Nr. 590/2004;
 • LEGEA NR. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, modificată şi completată prin O.U.G. Nr. 131/2006;*
 • LEGEA NR. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;*
 • LEGEA NR. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;*
 • LEGEA NR.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor;*
 • LEGEA NR. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • LEGEA NR. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;*
 • LEGEA NR. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor;*
 • LEGEA NR. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
 • LEGEA NR. 682/2002 privind protecţia martorilor;
 • LEGEA NR. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
 • O.U.G. Nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, completata cu Legea Nr. 343/2005;
 • O.U.G. Nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii;
 • LEGEA NR. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
 • Codul Penal;*
 • Codul de Procedură Penală 2003.

Resurse Cultura de Securitate

RealStudio RoHost Real Project Solutions Fudoshin Martial Arts Editura Tritonic Tiger Protector